Gå til innhold Hopp til søk
 

Kristiansand kommunale legevakt


Alternativt Navn

Kristiansand kommunale legevakt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Telefonnummeret er 38 07 69 00. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

 • Legevaktas telefonsentral: Et fast legevaktnummer som skal sikre befolkningen direkte kontakt med medisinsk fagkyndighet som vurderer, gir råd og veileder ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp.
 • Lege i vaktberedskap hele døgnet.
 • Diagnostisering og behandling av akutte medisinske tilstander og  henvisning til spesialhelsetjenesten ved behov.
 • Livskrisehjelp i helger og høytider mellom kl 1600 og 2200 er et tilbud til personer som kommer i akutt psykologisk krise , enten pga en uventet hendelse eller reaksjon på lengre tids påkjenning.
 • Mottak for overgreps-og voldsofre er et tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og/ eller vold i nære relasjon. Tilbud innebærer nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp samt sporsikring og skadedokumentasjon som grunnlag for politietterforskning, rettssak og vurdering av voldsoffererstatning.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen.

Alle som oppholder seg i kommuner som har samarbeidsavtale om bruk av Kristiansand kommunale legevakt.

Kriterium/vilkår

Du må oppholde deg i kommunen, eller i en kommune med samarbeidsavtale med Kristiansand kommunale legevakt

Du må ha behov for øyeblikkelig legehjelp, som ikke kan vente til fastlegen kan benyttes.

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Vi henstiller til at publikum bør kontakte oss på telefon før oppmøte. Vårt telefonnummer er 38076900.
 • Dersom du har behov hjelp til for transport, f. eks med drosjebil, er det et krav at dette er klarert på forhånd for å få det godkjent som pasientreise.
 • Bilparkering er tilgjengelig like ved på sykehusets område. Informasjon om parkeringsavgift finnes på www.sshf.no/
 • Vi har god tilhjengelighet for funksjonshemmede.
 • Ved ankomst, blir du registrert av sykepleier. Det er etablert et eget kølappsystem til bruk for dette.
 • Det kan noen ganger påregnes noe venting før legen er tilgjengelig, avhengig av alvorlighetsgrad for din skade/sykdom. Hastegrad og prioritering gjøres ut fra "Norsk medisinsk indeks".

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Nettside

http://www.kristiansand.kommune.no/legevakt

Samarbeidspartnere

Kommuner som har samarbeidsavtale om legevaktstjeneste
Sørlandet sykehus 

Kontaktavdeling

Navn Kristiansand legevakt Telefon 38 07 69 00 Besoksadresse Egsveien 102 4615 KRISTIANSAND S Apningstid Hele døgnet


Pris for tjenesten

Takster iht "Fastlegetariffen - Normaltariffen for allmennleger i fastlegeordningen og i legevakt".
http://www.legeforeningen.no/normaltariffen

Betaling foregår fortrinnsvis kontant. Vi har betalingsterminal. Giro kan skrives ut mot gebyr. 
 
Regelverk