Gå til innhold Hopp til søk
 
Skoler, velforeninger og andre kan søke tilskudd til utendørsarealer og lekeplasser. Fristen er 1. mars.

Skoler, velforeninger og andre kan søke tilskudd til utendørsarealer og lekeplasser. Fristen er 1. mars.

Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter

Kristiansand kommune deler ut nærmiljømidler til etablering og opprusting av utendørs møteplasser, lek og aktiviteter i nærmiljøet. Søknadsfrist hvert år er 1. mars.

Det kan gis støtte til tiltak som:

 • styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l. fysiske aktiviteter)
 • stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerne i planlegging og gjennomføring
 • har en åpen profil og skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalmiljøet
 • er prosjektrettede, nytenkende og utprøvende
 • er rettet mot vanskeligstilte grupper

Det gis ikke støtte til: 

 • saker som gjelder enkeltpersoner
 • ordinær drift (for eksempel utskifting av sand i sandkasser, maling av gjerder og utstyr)
 • tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen
 • saker som er under politisk behandling
 • lokaler og arrangementer

Om søknaden

 • Bruk elektronisk søknadsskjema 
 • Søknadsfrist er 1. mars.
 • Søknadene behandles av parkvesenet
 • Velforeninger, skoler og andre oppfordres til å søke.
 • Har du spørsmål kan du kontakte Terje Askildsen i parkvesenet, tlf 38 24 31 82.

Før det gis tilskudd til sandlekeplasser, må velforeningen som søker inngå driftsavtale med parkvesenet. Les mer om lekeplasser og driftsavtale her.

Dersom dere søker om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Det skal sendes inn skriftlig rapport til parkvesenet om bruk av tilskuddsmidlene innen 1. desember samme år.

Vedlegg til søknaden

Legg ved kart over området, gjerne også tegning/skisse og bilder. Dette gjør du på siste side i søknaden. Vedleggene må være lagret som egne filer, eller ettersendes i posten.

Du kan kjøpe kart på Servicetorvet, Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18 eller finne det på internett

Kart på internett:

 • Her finner du situasjonskart
 • Zoom deg inn til det aktuelle området og skriv ut kartet. Marker området hvor tiltaket skal skje, scann inn kartet og legge det ved søknaden.
 • Dersom du har installert en PDF-skriver, kan du lagre kartet som en PDF-fil. Da kan du også bruke tegneprogrammet på kartet for å markere området hvor tiltaket skal skje. Klikk på Skriv ut, velg PDF-skriveren og lagre PDF-fila. Legg PDF`en med som vedlegg.

Ettersending av vedlegg

Dersom du ikke har mulighet til å legge ved vedleggene elektronisk, må du ettersende dem til Kristiansand kommune, Parkvesenet, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand. Husk å merke vedleggene med "Nærmiljømidler", Navn på søker (velforening)og navn på tiltaket.

Her finner du oversikt over

 
Virksomhet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Servicetorvet
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Telefon: 38 07 50 00
Åpningstid: 08.00 - 15.30

Send e-post

Parkvesenet holder til i Rådhusgata 18  

Postadresse:

Kristiansand kommune
Parkvesenet
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand