Gå til innhold Hopp til søk
 

Vannkvalitet

Kommunens ansvar og mål er at alle abonnentene skal få nok vann, med passelig trykk og av god kvalitet.

Hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 200 liter vann pr døgn. Det er like mye vann som det går i 20 vaskebøtter. Ca. 7 av bøttene er varmtvann. 5 bøtter bruker vi på å spyle ned i toalettet, 6 bøtter brukes på kjøkkenet og resten i dusj, håndvask, rengjøring o l.

Drikkevannet avsetter etterhvert naturlig organisk materiale i vannledningene. Av og til løsner dette belegget sammen med rust fra jernrør. Disse partiklene skaper gjerne det vi kaller brunt vann. Brunt vann er helsemessig helt trygt, men hvitvasken bør sløyfes inntil forholdene er normale.

For å motvirke disse problemene blir deler av vannledningsnettet rengjort rutinemessig hver vår. Rengjøringen annonseres i dagspressen. Når ledningsnettet rengjøres kan det forekomme brunt vann.

I enkelte tilfeller er det også mulig å kjenne klorsmak på vannet. Dette kan forekomme da det brukes klor for å desinfisere drikkevannet. Ingeniørvesenet kan i slike tilfeller prøve å bedre på forholdene ved å rengjøre vannledningen for å få ut grums med klorforbindelser som kan ha samlet seg i bunnen av røret.
 
Alt drikkevann i Kristiansand er bløtt og har hardhetsgrad under 4dH°. Det vil si at det normalt ikke er behov for å justere oppvaskmaskiner og lignende. 

Hardhet (dH°) CaO-innhold (mg/l) Betegnelse
0-2 0-14 svært bløtt
2-5 14-36 bløtt
5-10 36-71 middels hardt
10-21 71-150 hardt
> 21 > 150 svært hardt

 

Vannkvalitet Rossevann

Vannet fra Rossevann oppfyller alle kvalitetskrav i drikkevannsforskriften, på de fleste områder med meget god margin.

Parameter  Råvann  Rentvann  Drikkevannsforskriftens grenseverdier
Fargetall (mg P/l)    10-20  15  maks. 20
Surhetsgrad (pH-verdi)    6,3  8,1  6,5 - 9,5
Turbiditet (NTU)     0,52   0,3
Alkalitet (mmol/l)    0,04  0,65  (anbefalt 0,6 - 1,0)
Kalsium (mg/l) 3,4  16 (anbefalt 15 - 25)
Jern (g/l) 40  < 30  200
Aluminium (mg/l) 0,23 0,15  0,2
Koliforme bakterier (pr 100 ml)  0 - 20  0 0
E. coli (pr 100 ml) 0 0 0
 
Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsavdelingen

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet, Servicetorvet
Rådhusgata 18
Henvendelse i 1.etg.
Telefon: 38 07 50 00
Åpningstid: 08.00 - 15.30

Vakttelefon utenom
kontortiden 38 02 93 63

Send e-post

Meld fra om feil