Gå til innhold Hopp til søk
 

Skade på eiendom

Ingeniørvesenet driver en virksomhet som innebærer at etaten kan komme til å pådra seg erstatningsansvar overfor omkringliggende grunneiere og abonnenter.

Skader på bygninger/eiendommer kan oppstå som følge av

  • brudd på våre hovedvannledninger
  • tilstopping av avløpsledninger
  • anleggsvirksomhet 
  • ekstreme nedbørsmengder

Spillvannsledningene er utsatt for slitasje, begroing og sedimentering. Dette kan resultere i tilstopping av den kommunale ledningen med det resultat at avløpsvannet stuer seg opp og kommer inn i bygninger.

Kjelleroversvømmelse kan skyldes store nedbørsmengder, tette avløpsledninger eller brudd på vannledninger.

Ved skader tas kontakt med eget forsikringsselskap,så kontakter forsikringsselskapet kommunen, dersom de mener det er kommunen som er ansvarlig.

Kontakt beredskapsvakta ved større oversvømmelser

  • I kontortiden: (mandag til fredag 08.00-15.30)
    Servicebutikken: 38 07 55 30
  • Utenom kontortiden: Vakttelefonen 38 02 93 63
Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsavdelingen

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet, Servicetorvet
Rådhusgata 18
Henvendelse i 1.etg.
Telefon: 38 07 50 00
Åpningstid: 08.00 - 15.30

Vakttelefon utenom
kontortiden 38 02 93 63

Send e-post

Meld fra om feil