Gå til innhold Hopp til søk
 
Ledergruppen i Kristiansand kommune. Fra venstre rådmann Tor Sommerseth, teknisk direktør Ragnar Evensen, helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli, kulturdirektør Stein Tore Sorthe, økonomidirektør Terje Fjellvang, oppvekstdirektør Arild Rekve og organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland. Foto: Svein Tybakken

Ledergruppen i Kristiansand kommune. Fra venstre rådmann Tor Sommerseth, teknisk direktør Ragnar Evensen, helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli, kulturdirektør Stein Tore Sorthe, økonomidirektør Terje Fjellvang, oppvekstdirektør Arild Rekve og organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland. Foto: Svein Tybakken

Rådmannen

Rådmannen er kommunes øverste administrative leder.  Under visjonen ”Vi tror på muligheter” er rådmannen pådriver for at hele organisasjonen skal utvikle seg kontinuerlig for å yte gode tjenester og forvalte myndigheten i tråd med vedtatt politikk.

Rådmann Tor SommersethRådmann Tor Sommerseth
Sammen med sin ledergruppe skal rådmannen betjene den politiske ledelse og fremme saker til behandling i bystyret (med underliggende politiske utvalg).

Rådmannen er også opptatt av å ha utstrakt kontakt med omverdenen, både øvrige offentlige og statlige myndigheter og ikke minst lokalt næringsliv.

Målsettingen kommunen har for byen og som er nedfelt i Kommuneplanen, er at Kristiansand skal bli oppfattet som ”byen som gir deg muligheter til et rikere hverdagsliv”.

 
Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18.
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Rådmannen
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Tlf. 38 07 50 00
Mobiltlf. 906 68 640

epost:
postmottak(a)kristiansand.kommune.no

Rådhusgata 18, Kristiansand