Gå til innhold Hopp til søk
 

Pedagogisk støtteenhet for barnehager

Pedagogisk støtteenhet for barnehager forvalter, iverksetter og organiserer støttetiltak:

  • for barn som har rett til hjelp etter opplæringsloven § 5-7
  • for barn med nedsatt funksjonsevne

Vedtak foretas etter søknad fra foreldre/foresatte og barnehager. Støttetiltakene utføres av spesialpedagoger, støttepedagoger og assistenter.

Våre brukere er hovedsaklig kommunale og private barnehager i Kristiansand kommune, i tillegg kan det organiseres støttetiltak i hjemmet.


Skjema og prosedyrer

Søknadsprosedyrer og søknadsfrister for spesialpedagogisk hjelp § 5-7 og § 13
Samleskjema spesialpedagogisk hjelp § 5-7 og § 13
Søknad om spesialpedagogisk hjelp § 5-7 barnehagebarn kr.sand
Søknad om tilskudd for barn med nedsatt funksjonsevne § 13

Søknad om skyss for barn med funksjonshemming § 5-7 og § 7-6

Søknad om spesialpedagogisk hjelp § 5-7 for barn uten barnehageplass
Søknad om spesialpedagogisk hjelp § 5-7 for barn i andre komm. med adr. i kr.sand


Individuell opplæringsplan (IOP) for barn i førskolealder

Årsrapport om spesialpedagogisk hjelp

Årshjul - spesialpedagogisk hjelpKontaktpersoner


Enhetsleder Ingrid Kløvning mobil: 950 81 206
E-post: ingrid.klovning@kristiansand.kommune.no

Fagleder Marianne Godtfredsen mobil: 911 49 402

E-post: marianne.godtfredsen@kristiansand.kommune.no