Gå til innhold Hopp til søk
 

Helse- og sosialsektoren

Helse- og sosialsektoren gir innbyggerne kommunale omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester.

Helse- og sosialsektoren ønsker å være en fremtidsrettet organisasjon og en attraktiv arbeidsplass med fokus på fag og utviklingsarbeid til beste for byens innbyggere. Alle som bor i Kristiansand skal få nødvendig og tilpassede tjenester når behov oppstår.

Sektorens skal vektlegge forebyggende tiltak for å fremme mestring og livskvalitet. Brukerne av våre tjenester skal oppleve trygghet, respekt og god kommunikasjon.Helse og sosialdirektør Wenche P Dehli - Klikk for høyoppløst bilde

Helse- og sosialdirektør er Wenche P. Dehli (bildet).

Helse- og sosialdirektørens stab har kompetanse innen blant annet jus, økonomi, personal, fagutvikling, kommunikasjon, saksbehandling og utredning.

Kontoret har sekretariatsfunksjon for helse- og sosialstyret og  er sekretariat for Rådet for funksjonshemmede.

Helse- og sosial servicesenter er stedet hvor alle henvendelser vedrørende helse- og sosialsektorens tjenester besvares. Her kan man også få hjelp til utfylling av ulike skjema, søknad om bostøtte og lignende.

Helse og sosial servicesenter 
Gyldenløvesgate 23
Åpningstid: 08.00 – 15.30
Telefon: 380 79 500

Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre på denne nettsiden. Ofte er dette den letteste måten å finne frem på våre nettsider.

Helse- og sosialstyret er sektorens politiske ledelse.

Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om sektoren og hva den gjør for kommunens innbyggere, om tall og størrelser, kan du se årsrapportene til høyre på denne siden. Årsrapportene lages i etterkant. Du finner derfor aldri nyere rapporter enn for fjoråret.

Ønsker du å gi tilbakemelding til sektoren, henvend deg til oss. 

På jobb som hjemmesykepleier i helse- og sosialsektoren i Kristiansand. Se en film her:

Hjemmesykepleier Åse Gunn Røsstad reiser rundt til pasientene i sitt distrikt. I filmen er vi med henne til Kitty på over 70, og til Ingrid som er i 20-årene.
− Det spesielle er at vi drar hjem til dem, og at vi dermed kommer tett inn i deres liv. Over tid oppstår det relasjoner som minner mer om vennskap enn bare et jobbforhold, sier Røsstad.

Filmen er produsert av arbeidskraftprosjektet i Knutepunkt Sørlandet med støtte fra DC NOISE.