Gå til innhold Hopp til søk
 

Krisesenter

Vest-Agder krisesenter for kvinner: 38 10 22 00.
Krisesenter for menn, Kristiansand: 913 66 524.

Tilbudene til menn og kvinner er ikke på samme sted.

Krisesentertilbudene i Kristiansand dekker også følgende kommuner:

Audnedal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Valle, Vennesla, og Åseral.

Tildbudet om krisesenter skal være til hjelp for både kvinner og menn, og til deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold, fra mennesker som står dem nær.

Vold kan være både fysisk og psykisk. Dette omfatter også seksuell vold og overgrep som for eksempel voldtekt. Volden og truslene kan være mellom nåværende og tidligere partnere eller kjærester, eller mellom andre familiemedlemmer som søsken, foreldre og barn.

Vi har taushetsplikt, og personer som tar kontakt kan være anonyme. Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt. Brukere tar selv kontakt direkte, og trenger ingen henvisning.  
 

Administrativ adresse

Trenger du hjelp fra et krisesenter, ring telefonnumrene som står under bildet midt på denne siden.

Kontaktinformasjon til administrasjonen:

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Helse og sosial
servicesenter:
38 07 95 00
Epost