Gå til innhold Hopp til søk
 

Tronstadvann interkommunale vannverk IKS

Behandlingsanlegget på Tronstadvann interkommunale vannverk IKS ble første gang satt i drift i 1976. Behandlingen den gang var siling, justering av Ph med lut og desinfisering med klor.

I 1997 ble anlegget oppgradert med første etappe i en ny vannbehandlingsprosess. Vannet blir karbonatisert ved at det først blir tilsatt kullsyregass (karbondioksid, CO2) og deretter filtrert gjennom marmorsand (kalsiumkarbonat).  Dette tilfører kalk og gjør vannet mer stabilt, slik at det tærer mindre på vannledningene.  Dessuten fjerner denne prosessen partikler bedre enn vanlige siler gjør.

 

Vannbehandlingen som ble satt i drift i 1997 kan ikke fjerne humus (organisk materiale), så vannet hadde fremdeles en fremtredende gul- brunfarge.  Ved utvidelsen i 1997 var det lagt til rette for at marmorfiltrene kunne bygges om for dette formålet. 

 

Behandlingsanlegget ble i 2004 utvidet med en mer omfattende renseprosess: I tillegg til ovennevnte prosess med CO2 og marmor tilsettes vannet nå også ett fellingsmiddel (jernklorid) som får humusen til å felle ut (koagulere / ”klumpe seg”),  I filtrene er det i tillegg til den knuste marmoren lagt på ett lag med kvarts-sand og på toppen ett lag med antrasitt (steinkull). De utfelte partiklene fjernes i antrasitt- og kvarts-sandlagene. Karbonatiseringen av vannet skjer som tidligere når vannet passerer marmorlaget. 
Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsavdelingen

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet, Servicetorvet
Rådhusgata 18
Henvendelse i 1.etg.
Telefon: 38 07 50 00
Åpningstid: 08.00 - 15.30

Vakttelefon utenom
kontortiden 38 02 93 63

Send e-post

Meld fra om feil